Polityka zwrotów

Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827). Z towaru zakupionego w naszym sklepie, mogą Państwo zrezygnować bez podania przyczyny, w terminie i na warunkach określonych w powyższej ustawie.

Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Państwa oczekiwań, mogą Państwo dokonać zwrotu w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.
Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.

Jak zwrócić towar:

  • Wypełnij formularz zwrotu →
  • Spakuj dobrze zabezpieczony zegarek, paragon/dowód zakupu, oraz formularz zwrotu do koperty
  • Wyślij paczkę na adres:
    Tmzegarki.pl
    ul. Krótka 1
    64-061 Kamieniec

Zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zwrotu.

Reklamacje

Aby dokonać reklamacji należy skorzystać z formularza kontaktowego, dostępnego tutaj. Jako temat zgłoszenia należy wybrać “Reklamacje” opisując dokładnie przedmiot reklamacji.

GWARANCJA

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży (data na rachunku dołączonym do gwarancji). W przypadku wad działania i defektów budowy stwierdzonych podczas normalnego użytkowania (w ramach gwarancji), zegarek podlega bezpłatnej naprawie. Reklamujący dostarcza listem poleconym lub paczką pocztową zegarek bez pudełka oraz kopię dowodu zakupu na adres:

Tmzegarki.pl

Ul. Krótka 1

64-061 Kamieniec

WARUNKI GWARANCJI

Zegarek został wyprodukowany z bardzo precyzyjnych części elektronicznych i mechanicznych.  Spełnia on wszelkie wymogi kontroli jakości jakiej został poddany u producenta.

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

W przypadku wad działania i defektów budowy stwierdzonych podczas normalnego użytkowania (w czasie gwarancji), zegarek podlega bezpłatnej naprawie. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć zegarek na adres serwisu podany powyżej. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 od daty dostarczenia do Serwisu. Termin wykonania naprawy do 28 dni, jednak całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych, czas oczekiwania na część zamienną od dostawcy oraz termin rozpatrzenia reklamacji. Po dokonaniu naprawy zegarek jest wysyłany na adres kupującego.

Gwarancja traci ważność z powodu:

-przechowywania i konserwacji zegarka oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika

– napraw zegarka bądź jego otwierania przez osoby do tego nieuprawnione

– uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. przekroczenie wodoszczelności zegarka).

Gwarancja nie obejmuje:

– czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. sprawdzenie działania, pomiar dokładności, konserwacja oraz czyszczenie

– ścierania się zewnętrznej powłoki zegarka i bransolety

– uszkodzenia kopert, bransolet ( w tym teleskopów) lub pasków, zarysowania szkiełka

– wad powstałych w skutek zdarzeń losowych

Wymiana baterii, teleskopu, szkła nie jest traktowane jako naprawa zegarka, tym samym w/w czynności nie są wpisywane, jako naprawy gwarancyjne.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zwiększa uprawnień kupującego wynikających z niegodności towaru z umową.

Reklamującemu przysługuje prawo wymiany zegarka na nowy , jeżeli:

– w okresie gwarancji Punkt Serwisowy dokona trzech napraw, po których zegarek przy 4 zgłoszeniu będzie wykazywał tę samą wadę

– Punkt Serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe

Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość elementów brakujących lub uszkodzonych przez klienta oraz koszt ich wymiany.

W przypadku doręczenia do serwisu zegarka sprawnego techniczne , koszty oględzin, testowania i przesyłki ponosi reklamujący.

Wymiana baterii nie jest naprawą zegarka.